Årsmøtepapira til særgruppene (sak 5) ligg under Årsmøte - 2019 på dei respektive særgruppene sine sider.

Tysdag 28.mars 2019 kl. 19:00 i Telemarkshallen

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Konstituering
  • Val av ordstyrar
  • Val av skrivar
  • Val av 2 medlemmer til underteikne protokollen
 3. Årsmelding for hovudstyret 2018
 4. Særgruppene sine årsmeldingar, årsrekneskap, handlingsplanar og budsjett
  • Alpin
  • Barneidrett
  • Fotball
  • Friidrett
  • Handball
  • Langrenn
  • Svømming
  • Sykkel
  • Volleyball
 5. Økonomi
  • Årsrekneskap hovudstyret 2018
  • Totalrekneskap IL Skarphedin 2018
  • Revisor sin rapport 2018
  • Kontrollnemnda sin rapport 2018
  • Godkjenning revisjonshonorar 2018
 6. Medlemskontingent 2020
 7. Handlingsplan hovudstyret 2019
 8. Budsjett hovudstyret 2019
 9. Fullmaktmatrise IL Skarphedin
 10. Sal av aksjar i Gullbring Kulturanlegg AS til Bø kommune
 11. Val av 2 personar til Bø Idrettsråd
 12. Val