Valg av ski

Orientering om skivalg, skilengder og stavlengder og deltagelse i renn

BARN 2 -7 år:

Alder Kroppslengde Skilengde Skitype Staver

2 90 90 Universal 70

3 100 100 Universal 75

4 110 110 Universal 80

5 115 120 Universal 85

6 120 130 Universal 90

7 125 140 Universal 95

BARN 8 -10 år: 8 130 150 Universal 100

9 135 150 / 160 Universal 105

10 140 160 Universal 110

Med ”Universal” meinast det ett par ski både til klassisk og skøyting. Dersom det er dei som ønsker 1 par til kvar stilart, skal skøyteskia vere frå kroppslengde og opptil 5 cm lenger enn kroppslengda. Stavlengda skal være til toppen av skuldra. Ev. ekstra staver til skøyting skal dei gå ca til nese / munn. Skistøvler bør det velgast kombistøvler for gr.

8-1 0 år. Det gjer bedre støtte til skøyting.

Frå skiforbundet anbefales for desse alders gruppene 1 par ski.

Deltagelse i renn for løpere fødd 2001 – 2004 (2 – 7 år) kun lokale aktiviteter.

Fødd 2003 – 2001 (8 – 10 år) blir det tatt tid, men ikkje rangering.

KLASSE 11-14 år:

Alder Kr. lengde Klassisk Skøyting Universal Staver kl /skøyting

11 145 160/165 150 155/160 115 / 125

12 150 170 150/155 160/165 120 / 130

13 155 175/180 155/160 165/180 125 / 135

14 160 180/185 160/170 175/180 130 / 140

Når de gjelder denne aldersgruppa bør dei ha ett par ski til kvar stilart.

Denne gruppa klarer seg også med kombistøvler.

Dei eldste i denne gr. kan vurdere om dei bør ha 2 par støvler; ett par til hver stilart.

For ellers fleire opplysningar kan det kontakte undertegnede.

Brukås Sport AS

Gjermund