Støtt IL Skarphedin med din grasrotandel !

Pengane klubben får inn på grasrotandelen går direkte til særgruppene der dei finansierer aktivitetar for barn og unge.

SMS: grasrotandelen 931674188 til 2020 (tjenesten er gratis)

Innmelding i klubben via KlubbAdmin

Norges Idrettsforbund har innført systemet KlubbAdmin, som gir idretten eit system for klubbadministrasjon. Klubbadmin vil hjelpe oss med å:

  • administrere medlemmer
  • sende e-post/sms til medlemmer
  • kreve inn kontingentar, treningsavgifter, eigendelar mm

For deg som medlem/aktiv/foresatt blir det enklare å melde seg på/betale for medlemskap og aktivitetar.

Profil lager de her: https://minidrett.nif.no/ (Ny bruker)

Søk opp Skarphedin og legg til særgruppa/gruppene dine, eller registrer dine barn og meld dei på til aktuelle særgrupper. Det er naturleg at barn står registrert på ein av dei føresettes epostadresse og mobilnummer.

Medlemmer er sjølv ansvarleg for å melde seg ut, enten ved å melde seg ut via KlubbAdmin eller ved å sende epost til medlem@skarphedin.no

Om oss

IL Skarphedin, stifta i 1891, er av dei eldste idrettslaga i Telemark.

IL Skarphedin er eit allidrettslag med 9 undergrupper. Leiarane i gruppene danner hovudstyret I laget.

Dette er styret.

Vi er omlag 1000 aktive fordelt på våre 9 særgrupper. Vi har 768 betalande medlemmer (2016) og har som ambisjon å nå 1000 medlemmer i 2017. Vi omsett for 12-13 mill kr og er ein stor organsiasjon.

Årsmøte 2019

Torsdag 28.mars, kl.19:00, i Telemarkshallen

Sakliste og årsmøtedokument