Denne tellelista skal brukast ved alle oppgjer med kontanter i laget. To personar skal saman telje opp og signere lista. Saman med kvittering skal denne lista vere bilag i rekneskapen.