Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p), vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009, plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold, overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget, og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes personer under 18 år.

Politiattestar

Alle trenarar og tillitsvalde som har ansvar for barn og unge under 18 år må ha politiattest. Sjå på skriva i midten og du ordnar det lett.