Her finn ein dokument frå årsmøta i 1983-1989 og for alle år på 1990-talet. I 1995 blei det ikkje halde ordinært årsmøte, då vi gjekk over til nytt tidspunkt for rekneskapsår, og dermed var det årsmøte på hausten 1994 og det neste var då på våren 1996. Frå 1996 er alle gruppene sine årsmøte halde frå januar til april, og Hovudårsmøtet blir halde sist i april.